Oudercommissie


BSO de Heiweg, locatie Citroenvlinderstraat en Grootstalselaan heeft een oudercommissie, bestaande uit 5 ouders.

De oudercommissie heeft een adviserende rol ten aanzien van onder meer beleid, pedagogisch klimaat en voeding.

Viermaal per jaar komt de oudercommissie bij elkaar voor overleg.

De notulen van de vergaderingen worden als bijlage meegestuurd met de nieuwsbrief aan de ouders.

De oudercommissie is bereikbaar via een eigen mailadres: oudercie@bsodeheiweg.nl.