Oudercommissie

BSO de Heiweg, locatie Citroenvlinderstraat heeft een oudercommissie, bestaande uit 5 ouders.

De oudercommissie heeft een adviserende rol ten aanzien van onder meer beleid, pedagogisch klimaat en voeding. 

Viermaal per jaar komt de oudercommissie bij elkaar voor overleg. 

De notulen van de vergaderingen worden als bijlage meegestuurd met de nieuwsbrief aan de ouders.

De oudercommissie is bereikbaar via een eigen mailadres: oudercie@bsodeheiweg.nl.BSO de Heiweg, locatie Dominicanenstraat heeft nog geen oudercommissie.